W dniach od 28 -29.08.2017 r  odbyła się doroczna pielgrzymka dożynkowa naszego Sołectwa.
Zwiedziliśmy Krzeszów z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej , Jelenią Górę, Zamek Czocha oraz Kościoł Pokoju w Świdnicy .